Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u 2011. godini;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u 2011. godini;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO, USVOJILA IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM U 2011. GODINI.