Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (22ZA, 2 SUZDRŽANA I 1 PROTIV) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINE .

Vertical Tabs