Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu

Rezultat: 
Usvojen

23 poslanika su pristupila glasanju i SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (23 ZA, 2 SUZDRŽANA I 1 PROTIV) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2011. GODINU.

Vertical Tabs