Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2013. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2013. godinu

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU O PROGRAMIMA RADA IZ JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE PRISTUPILA SU 22 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO PODRŽALA PROGRAME RADA SA FINANSIJSKIM PLANOVIMA ZA 2013.GODINU ZA JAVNE USTANOVE IZ OBLASTI KULTURE.

Vertical Tabs