Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2011. godine;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2011. godine;

Rezultat: 
Usvojen

SKUPŠTINA JE, VEĆINOM GLASOVA (20 ZA,3 SUZDRŽANA I 8 PROTIV) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU VLADE KS ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2011 GODINE.

Vertical Tabs