Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2010. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Nakon rasprave, Skupština je, većinom glasova (23 za) ,usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ – SARAJEVO ZA 2010.GODINU

Vertical Tabs