Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je jednoglasno donijela slijedeće zaključke:
1. Utvrđuje se Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 60 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni i pripremi Prijedlog zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.

Vertical Tabs