Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva finansija K

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva finansija K

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je, jednoglasno, usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2010. GODINU SA ODLUKOM UPRAVNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO, KAO I IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO, UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH.

Vertical Tabs