Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je sa 30 glasova ZA, jednoglasno donijela sljedeće ZAKLJUČKE:

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama.
2. Javna rasprava održaće se u Kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o koncesijama.

Vertical Tabs