Izvještaj o provođenju Kantonalnog plana za zaštitu okoliša - KEAP-a

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o provođenju Kantonalnog plana za zaštitu okoliša - KEAP-a

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO USVOJILA IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU KANTONALNOG PLANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - KEAP-a.