Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 38
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Odgovoreno 20
Inicijativa Neodgovoreno 12
Ukupno:
79