Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 43
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 26
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
96