Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
34