Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
34