Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 15
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
49