Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 21
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
58