Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
34