Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 13
Ukupno:
56