Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 19
Inicijativa Neodgovoreno 13
Ukupno:
51