Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 38
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 31
Inicijativa Neodgovoreno 16
Ukupno:
92