Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 44
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 32
Inicijativa Neodgovoreno 17
Ukupno:
101