Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
5