Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
15