Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
5