Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Sabahudin Delalić
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
2