Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
35