Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
25