Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
23