Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 17
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 15
Ukupno:
86