Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
18