Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 30
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 12
Ukupno:
71