Pitanja po zastupniku

Mirza Čelik

Inicijativa Odgovoreno

Postavljeno na: Peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 27.02.2019

Postavljeno na: Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 30.01.2019

Postavljeno na: