Skupština KS: Usvojene brojne zastupničke incijative

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj 14.  sjednici , u okviru zastupničkih pitanja i incijativa ,  usvojila nelikoliko incijativa kojima je zadužila Vladu, ministarstva  i kantonlane organizacije i ustanove  da postupe po njima. 

Usvojena je incijativa zastupnika Senada Hasanovića upućena prema Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevo za pojednostavljenje administrativnih procedura za pacijente     dnevne onkološke klinike koji primaju hemterapiju.  Ocjenjujući ove procedure kao dodatni napor  za ove teške bolesnike, incijativa podržava prijedlog da uposlenici UKC obave neke  potrebne   procedure   za ove pacijente .
Podršku zastupnika   dobila je  i inicijativa da se kupovina sudskih taksi vrati u prostorije Kantonalnog suda. Incijativu je podnijela zastupnica Bibija Kerla.
Skupština Kantona Sarajevo je prihvatila incijativu zastupnice Bilsene Šahmana da se  zabrani smještanje ilegalnih migranata u napuštene kasarne na području KS bez uključivanja šire društvene zajednice kao i institucija KS, posebno Vlade KS i resornih ministarstava,  MUP-a KS  i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.
Vlada i Ministarstvo privrede su obavezani, prema usvojenoj incijativi zastupnika  Samira Suljagića,  da krenu u realizaciju  korištenja obnovljivih izvora energije tačnije da pokrenu  projekat postrojenja za  izradu peleta za što je u budžetu KS  planirano 4,4 miliona KM.
Skupština je usvojila prijedlog zastupnika Mahira Devića da  zbog alarmantone situacije oko zagađenja zraka u KS na narednim sjednicama  Skupštine , kao redovana tačka bude razmatrana informacija  o  aktivnostima  Vlade KS  o ovoj problematici.