Zastupnici po klubovima naroda

Klub Ostalih


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Naša stranka
Aktivan: Da
U sazivu: 16.11.2018
Rad zastupnika: