Kabinet predsjedavajućeg

Kabinet vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo i zamjenike predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, radi obezbjeđivanja ostvarivanja njihovih funkcija utvrđenih ustavom.