Saopštenje za javnost Nezavisnog odbora

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Nezavisni odbor daje punu podršku u radu Uprave policije i policijskim službenicima koji su jutros povrijeđeni tokom obavljanja svojih službenih zadataka, u kojem su dva policijska službenika zadobila lakšte tjelesne povrede, a jedan policijski službenik teške tjelesne povrede. Još jednom je došla do izražaja činjenica koliko je policijski posao složen i opasan, te je stoga jedan od najčasnijih poziva u svakom društvu.

NEZAVISNI ODBOR