Reagovanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS na tvrdnje prof.dr Almira Badnjevića

Povodom teksta “Sufinansiranje nauke u Sarajevu:Sredstva dobili autori koji nemaju radove”, a koji je jučer objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, navodi sljedeće:
-Tvrdnje prof. dr. Almira Badnjevića smatramo proizvoljnim i neutemeljenim i samim time štetnim. Takvim tvrdnjama se nanosi šteta interesu javnosti koja ima pravo biti informisana o rezultatima Javnog poziva na argumentovan i objektivan način.
- Također, iskazanim pristupom, koji podrazumijeva plasiranje informacija koje nisu prethodno zvanično provjerene, nanosi se neprocjenjiva šteta akademskom i naučnom dignitetu kandidata koji su ostvarili pravo na sufinansiranje po osnovu Javnog poziva. Ministarstvo smatra da su izneseni navodi paušalni i da ne uvažavaju principe naučno zasnovanog pristupa, što ne treba biti svojstveno naučnim radnicima.
- Svi dobitnici sredstava koji su naznačeni u Konačnoj rang-listi ispunjavaju uslove javnog poziva. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je stava da podnosilac prigovora pogrešno razumijeva kriterije Javnog poziva i shodno tome kreira vlastite, subjektivne stavove i interpretacije u odnosu na rezultate Javnog poziva.
Naime, kriteriji za priznavanje prava na sufinansiranje objavljivanja naučnog rada prema Javnom pozivu, pored ostalih, su bili:
a) da je autor/koautor državljanin BiH u radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo,
b) izjava autora kojom potvrđuju da su saglasni da jedan autor aplicira u ime svih autora (ukoliko rad ima više autora i ukoliko jedan autor aplicira u ime ostalih autora)-izjava ovjerena od strane nadležne općinske službe"
Slijedom naprijed navedenog potpuno je pogrešna i proizvoljan tvrdnja prof .dr. Almira Badnjevića: „U ovom kriteriju je sadržana kompletna nebuloza birokratskog sistema.
Ovo dalje znači, da ukoliko su vaši koautori naučnici iz drugih država u svijetu, svako od njih pojedinačno mora da ide i ovjeri svoju izjavu u nekoj od općinskih službi. Očito da onaj ko je pisao ove kriterije nije otišao dalje od svoje institucije i ovo mu je odličan način da eliminiše konkurenciju“.
Naprijed navedena tvrdnja je potpuno neosnovana s obzirom na činjenicu da prema uslovima iz javnog poziva pravo na sufinansiranje objave naučnog rada može ostvariti samo autor/koautor koji je državljanin BiH u radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo.
S obzirom na činjenicu da strani državljani ne mogu ostvariti pravo na sufinansiranje po osnovu Javnog poziva, bilo bi potpuno pogrešno tražiti njihove ovjerene izjave.
U tom smislu, izjave koautora koji su strani državljani nisu ni predviđene javnim pozivom niti su tražene u postupku razmatranja aplikacija.
U odnosu na tvrdnju menovanog da je prekršen kriterij iz Javnog poziva koji glasi „da je rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u periodu od zatvaranja javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u 2018. godini za ove namjene pa do isteka roka za predaju prijava po ovom javnom pozivu i da nije sufinansiran po Javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u 2018. godini“ što znači da se u obzir uzimaju samo članici objavljeni u periodu od 05.07.2018. godin pa sve do 10.07.2019. godine te da je u svom prigovoru ukazao na članke koji ne zadovoljavaju kriterije javnog poziva, a prošli su na objavljenoj preliminarnoj rang-listi, izvršena analiza dostavljenog prigovora te provedena dodatna provjera zaprimljenih aplikacija kojom prilikom je utvrđeno sljedeće:
1) Elmedin Selmanović (Tvrdnja: Tvrdnja Almira Badnjevića: Da li postoje izjave svih koautora). Komisija i Ministarstvo utvrdili da su da je prigovor neosnovan s obzirom na činjenicu da su koautori strani državljani i da njihova izjava nije obavezujuća.
2) Senad Huseinbegović (Tvrdnja Almira Badnjevića: Članak ne postoji niti u bazama, niti na profilu autora). Komisija i Ministarstvo utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je naučni rad prihvaćen za objavu 31.05.2019. godine i da će biti naknadno objavljen, što je u skladu sa propozicijama Javnog poziva.
3) Ksenija Kondali – (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan u junu 2018. godine) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je naučni rad objavljen u junu 2018. godine odnosno prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv 2018. godine. Shodno tome kandidatkinja ne ispunjava uslove za dodjelu sredstava. Zbog navedenog razloga Ministarstvo kandidatkinju nije ni uvrstilo na Konačnu listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu.
4) Muamer Hodžić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan u 2017. godini) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer u aplikaciji kandidata postoji dokaz da je naučni rad prihvaćen za objavu, što je u skladu sa propozicijama Javnog poziva.
5) Jasmina Baraković - Husić (Tvrdnja Almira Badnjevića- Članak ne postoji niti u bazama, niti na profilu autora) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je aplikacija uredna i zadovoljava sve uslove Javnog poziva.
6) Alma Omanović Veladžić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan u 2017. godini) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je naučni rad objavljen u 2018. godine u časopisu „Prilozi za orijentalnu filologiju“ koji je štampan u 2018. godini. Uvidom u dostavljeni časopis „Prilozi za orijentalnu filologiju“ precizno se ne može utvrditi egzaktan datum izdanja časopisa u 2018. godini te je zauzet stav da se donese odluka u korist aplikanta.
7) Maja Arslanagić Kujundžić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Da li postoje ovjerene izjave svih koautora) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan s obzirom na činjenicu da su koautori strani državljani i da njihova izjava nije obavezujuća.
8) Kečo Edina (Tvrdnja Almira Badnjevića: Žurnal nije indeksiran u bazama definisanim javnim pozivom) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je rad objavljen u naučnoj bazi podataka koja je relevantna za grupaciju humanističkih nauka.
9) Ćatović Haris (Tvrdnja Almira Badnjevića: Žurnal nije indeksiran u bazama definisanim Javnim pozivom) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je rad objavljen u naučnoj bazi podataka koja je relevantna za grupaciju humanističkih nauka.
10) Kurtović Azra (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan u aprilu 2018. godine) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je naučni rad objavljen u mjesecu aprilu 2018. godine iz čega proizilazi da kandidatkinja ne ispunjava uslove Javnog poziva za dodjelu sredstava. Ministarstvo pomenutu kandidatkinju i nije uvrstilo na Konačnu listu dobitnika sredstava.
11) Admir Avdagić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Da li postoje ovjerene izjave svih koautora) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan s obzirom na činjenicu da su koautori strani državljani i da njihova izjava nije obavezujuća.
12) Senad Odžak (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan u junu 2018. godine) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je jedan od dva dostavljena naučna rada objavljen u junu 2018. godine odnosno prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv 2018. godine. Međutim, kandidat ispunjava uslove za dodjelu sredstava po osnovu drugog dostavljenog naučnog rada.
13) Almasa Odžak (Tvrdnja Almira Badnjevića: Da li postoje ovjerene izjave svih koautora) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer u aplikaciji postoje dostavljene ovjerene izjave koautora.
14) Fikret Karčić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Žurnal nije indeksiran u bazama definisanim javnim pozivom) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je naučni rad objavljen u relevantnoj naučnoj bazi podataka.
15) Hamza Karčić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Žurnal nije indeksiran u bazama definisanim Javnim pozivom) Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je naučni rad objavljen u relevantnoj naučnoj bazi podataka.
16) Senada Kalabušić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Članak ne postoji niti u bazama, niti na profilu autora). Komisija i Ministarstvo su utvrdili da je prigovor neosnovan, jer je naučni rad prihvaćen za objavu, što je u skladu sa propozicijama Javnog poziva.
17) Lamija Šćeta (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan 03.02.2017. godine) Komisija i Ministarstvo utvrdili da je prigovor neosnovan s obzirom na činjneicu da je naučni rad objavljen u skladu sa uslovima Javnog poziva.
18) Muharem Avdispahić (Tvrdnja Almira Badnjevića: Publikovan 21.05.2018. godine) Komisija je utvrdila da je prigovor neosnovan, jer je naučni rad prihvaćen za objavu, što je u skladu sa propozicijama Javnog poziva.
U skladu sa naprijed navedenim, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je u interesu javnosti, ali i zaštite akademskog i naučnog digniteta dobitnika sredstava, precizno naznačilo šta je u svom prigovoru navodio prof. dr. Almir Badnjević, kao i svoje izjašnjenje u odnosu na iznesene navode.
Ministarstvo ostaje otvoreno da prof. dr. Almiru Badnjeviću omogući uvid u aplikaciju svakog kandididata koji je ostvario pravo na dodjelu sredstava po Javnom pozivu, uz iskazivanje iskrenog žaljenja što imenovani takav zahtjev nije podnio Ministarstvu prije nego se opredijelio javno oglasiti. Posebno je interesantna činjenica da se prof. dr. Almir Badnjević opredijelio javno oglašavati (ali istovremeno i presuđivati) u slučaju objavljivanja naučnih radova kada se ima u vidu činjenica da informaciju da li je nekome naučni rad prihvaćen za objavu mogu znati samo urednik časopisa i autor naučnog rada. Takva informacija se nije mogla pronaći pregledom naučnog časopisa s obzirom na činjenicu da će naučni rad tek biti objavljen.
Posebno je interesantno da kao izvor za takvu informaciju prof. dr. Almir Badnjević kao naučni radnik smatra profil kandidata. Na kraju, Ministarstvo poziva prof. dr. Almira Badnjevića da uputi javno izvinjenje domaćoj javnosti, ali i kandidatima čiji je naučni dignitet i akademsku etičnost svojim javnim nastupom...