Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“

3. Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu