Programi rada sa Planom finansijskog poslovanja za 2012. godinu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak