Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite sa Finansijskim planom za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
7. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo