Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2011. – 2015. godina

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
10.2011
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011