Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu

2. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
01.2012
Nosilac posla: 
Kolegij Skupštine
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo