Program rada sa finansijskim planom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2012
Nosilac posla: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo