Program rada sa finansijskim planom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2012
Nosilac posla: 
Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak