Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAKANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2012
Nosilac posla: 
Kantonalna agencija za privatizaciju
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak