Program rada JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"
Godina: 
2011
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak