Program rada JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak