Program rada i finansijski plan za 2011. godinu, Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo