Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST STAMBENE POLITIKE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo stambene politike
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Godina: 
2011
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak