Plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“
Godina: 
2011