Ostalo

Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2016. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2016. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

KAPITALNI PROJEKTI

Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnju primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje na području Kantona Sarajevo