Nacrt zakona

Zakon o sanaciji i konsolidaciji kantonalnih javnih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo

6.Zakon o sanaciji i konsolidaciji kantonalnih javnih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo Nosilac posla:Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstvo saobraćaja Predlagač: Vlada Kantona Sarajevo Rok:novembar - nacrt Nosilac posla:Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstvo saobraćaja Predlagač: Vlada Kantona Sarajevo Rok:novembar - nacrt