Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Gerontološki centar" za 2017. godinu