Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2024. godinu;