Program rada i finansijski plan JU Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu