Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo“ za 2024. godinu;