Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2024. godinu;