Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;