Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu;