Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ŠIP” Sarajevo