Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža;