Prijedlog Odluke o proglašenju ''Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Sarajevo'' od posebnog interesa za Kanton Sarajevo