Prijedlog Odluke o Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Odbijen
Povučen
Komentar: 
Amandman Kluba SBB Vlada odbila Amandman
Amandman V.Veslija
Amandmani SDP NIP NS I SAMOSTALNI ZASTUPNICI Vlada sve Amandmane prihvatila
STAVOVI VLADE KS
Za: 
19
Protiv: 
8
Suzdržan: 
4