Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina između „Betanijacentar“ d.o.o. Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo radi sporazumnog rješavanja prava vlasništva u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprija