Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Srednjoškolskog medicinskog centra „European Medical College“(„ Evropski medicinski koledž“) u Sarajevu;